Jeg kan ikke få bredbånd

Noen adresser i Norge ligger for langt fra nærmeste sentral til at det er mulig å levere vanlig bredbånd til adressen. Når man da kontakter leverandører som NextGenTel, Broadnet og Telenor får man da beskjed om at det ikke kan leveres bredbånd til denne adressen.

Fortvil ikke - det finnes alternativer

I den senere tid har det kommet flere alternative løsninger som dekker disse områdene som ikke er utbygd for kobbernettet. Breiband.no har rettet sin bredbåndssatsning mot adresser hvor man ikke kan få tradisjonelt bredbånd, eller hvor andre leverandører sliter med å levere bredbånd. Direct Connect leverer et godt og stabilt bredbånd via radioaksess, og fremstår som den gunstigste leverandøren til adresser som ikke få ”vanlig” bredbånd.
 


Jeg kan ikke få bredbånd

Mobilt bredbånd

Alternativet til Breiband.no på slik type adresser er ICE.net som er den fremste leverandøren i Norge på dekning via Mobilt bredbånd.

Satelittbredbånd

Kan du ikke få bredbånd på tradisjonelt vis, eller via radioaksess er siste alternativ bredbånd via satelitt. Satellittbredbånd er utbredt både i Europa og store andre deler av verden. Satelittbredbånd innebærer at en parabolmottaker må monteres på husveggen og må vende mot sør og ha åpen siktlinje mot himmelen. Satelittbredbånd kommer i ulike hastigheter fra 8 (499,- i mnd) mbps til hele 25 mbps (799,- i mnd). Dersom du er interessert i bredbånd via satlitt, kontakt oss.